ČASOPIS BEZPEČNÁ PRÁCA

ČASOPIS BEZPEČNÁ PRÁCA

Odborný časopis – dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce

Objednať predplatné
Viac o HS Vision
Objednať predplatné
Dozvedieť sa viac

BOZP JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU ZÁKLADNÝCH POVINNOSTÍ NA KAŽDOM STUPNI RIADENIA VEDÚCICH ZAMESTNANCOV A MANAŽÉROV.

Úroveň pracovného prostredia a bezpečnosti na pracovisku tvoria základný predpoklad úspešnej a produktívnej spoločnosti.

PREVENCIA

Účinná prevencia je zárukou bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách. Prevencia a riadenie predpokladaných rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patrí k najdôležitejším základným princípom dosiahnutia merateľných výsledkov v BOZP.

VISION

Health and Safety Vision v skratke ako HS Vision. Zdravie a bezpečnosť sú pre nás hybnou silou podnikania a sú základnou súčasťou nášho života. Naša vízia a politika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia odrážajú náš prístup založený na hodnotení rizika a správania, ktorý integruje zdravie, bezpečnosť a pohodu na pracoviskách

HODNOTY

Odlišujeme sa prístupom k požiadavkám a prostredníctvom našich zanietených ľudí, našej kombinácie schopností pokrývajúcich oblasti problematiky bezpečnosti so schopnosťou integrovať zdravie a bezpečnosť do návrhu našich riešení, vytvárame potrebné hodnoty.

KULTÚRA BEZPEČNOSTI

Pomôžeme Vám s nastavením kultúry BOZP vo Vašej spoločnosti

Zistiť viac

SPOLOČNÁ VÍZIA

Sme členom Spoločnej vízie – profesionálneho zoskupenia právnických a fyzických osôb, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti na pracoviskách, staveniskách, starostlivosť a ochranu zdravia ako aj význam zdravotnej prevencie.

BEZPEČNOSŤ PREDOVŠETKÝM

Zistiť viac

Spoločná vízia v súčasnosti združuje nielen autorizovaných odborne spôsobilých odborníkov v oblasti bezpečnosti práce, ale aj iných odborníkov, bezpečnostných technikov, požiarnych technikov, verejných zdravotníkov, lekárov ako aj zamestnávateľov zo širokého spektra priemyselných odvetví a výrobcov osobných ochranných pracovných prostriedkov.

NECHAJTE SI PORADIŤ ODBORNÍKMI Z PRAXE

PORADENSTVO V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE

V spoločnosti HS VISION Vám poskytneme pomoc s tým ako doplniť, rozšíriť a udržať vyššie uvedené zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V praxi používame rôzne moderné nástroje, ktoré nám legislatívne, technické a technologické podmienky umožňujú.

Prečítajte si viac

HLAVNÁ ZÁSADA

Starať sa o bezpečnosť a poriadok na pracovisku a na zverenom úseku nie je žiadny zahraničný trend, je to len a prosto rozumné.

POZNAJTE ZÁKLADNÉ RIZIKÁ BOZP NA VAŠOM PRACOVISKU

Vyhodnocujte vždy pred prácou riziká a rizikovosť činností s ohľadom na bezpečnosť práce.