BEZPEČNÁ PRÁCA

DVOJMESAČNÍK PRE ODBORNÍKOV V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE

Vážení čitatelia, kolegovia a široká odborná verejnosť,

Časopis Bezpečná práca, ktorý nás už viac ako 50 rokov sprevádza v osobnom ako aj odbornom svete problematiky bezpečnosti práce, prichádza so zmenou ktorá, ako dúfame, obohatí Vaše vedomosti, prípadne zvýši vo vašej spoločnosti povedomie o nových trendoch v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj v oblasti vyhradených technických zariadení, školení zamestnancov, pracovnej zdravotnej služby či v oblasti kvalitných a certifikovaných OOPP.

Pripravujeme pre Vás atraktívne články a materiály, v ktorých nájdete zaujímavé a odborné informácie, ktoré určite zaujmú nielen odbornú verejnosť, ale aj bežných zamestnancov.

Našim cieľom je pokračovať v dobrej rozbehnutej započatej práci a zatraktívniť problematiku BOZP, pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi, nielen pre odborníkov ale hlavne pre manažérov, riadiacich pracovníkov, riaditeľov ale aj pre nadšencov a zamestnancov, ktorým ochrana zdravia pri práci nie je cudzia.

Pridajte sa k nám a prispejte svojim článkom, dobrou praxou u vás vo firme (čo ste zaviedli, akým spôsobom a s akým výsledkom, prípadne čo bol problém a ako ste ho vyriešili) a pomôžte iným kolegom nastúpiť na cestu bezpečnosti s čo najlepším výsledkom a bez zbytočného poškodenia zdravia resp. straty zdravia vašich zamestnancov.

– Tím redakčnej rady Bezpečná práca

BEZPEČNÁ PRÁCA

OBJEDNÁVKA TLAČE V PREDPLATNOM

Objednávať môžete aj poštou na adresu:

HS Vision s.r.o.
Šumperská ulica 2776/44
971 01 Prievidza
P.O. BOX 164

alebo mailom na:

hsvision@hsvision.sk

Cena výtlačku: 8,50€

Cena predplatného na rok 2024 je: 51€

Doručovanie časopisu a predplatné zabezpečuje Slovenská pošta, a.s.

    INZERCIA V BEZPEČNEJ PRÁCI

    Viac informácii

    Inzerujte svoju reklamu v časopise Bezpečná práca a propagujte sa pred odborníkmi v praxi. V ponuke inzercie je 2. a 3. strana obálky, 4. strana obálky a vnútorné strany časopisu podľa plochy (ČB). Pre viac informácii o reklame nás neváhajte kontaktovať.