VITAJTE NA STRÁNKACH HS VISION

PONÚKAME RIEŠENIA s ODBORNÍKMI S DLHOROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI V SPOJENÍ S NAJNOVŠÍMI TRENDAMI A TECHNOLÓGIAMI V OBLASTI BEZPEČNOSTI.

HS Vision je popredná slovenská spoločnosť, ktorá dodáva udržateľné preventívne riešenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, technickej bezpečnosti, inžinierskych a poradenských riešení s vybranými tímami odborníkov v kombinácií s osvedčenými postupmi.

Riešenia, ktoré ponúkame maximálne využívajú najnovšie poznatky v oblasti bezpečnosti s využitím údajov a technológií tak, aby boli splnené najvyššie očakávania klientov v súlade so súčasnými trendami.

PREVENCIA

Účinná prevencia je zárukou bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách. Prevencia a riadenie predpokladaných rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patrí k najdôležitejším základným princípom dosiahnutia merateľných výsledkov v BOZP.

VISION

Health and Safety Vision v skratke ako HS Vision. Zdravie a bezpečnosť sú pre nás hybnou silou podnikania a sú základnou súčasťou nášho života. Naša vízia a politika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia odrážajú náš prístup založený na hodnotení rizika a správania, ktorý integruje zdravie, bezpečnosť a pohodu na pracoviskách

HODNOTY

Odlišujeme sa prístupom k požiadavkám a prostredníctvom našich zanietených ľudí, našej kombinácie schopností pokrývajúcich oblasti problematiky bezpečnosti so schopnosťou integrovať zdravie a bezpečnosť do návrhu našich riešení, vytvárame potrebné hodnoty.

POMÁHAME VÁM TVORIŤ BEZPEČNÉ PRACOVISKO

Prístup k BOZP oceňujú nie len majitelia, investori, zákazníci, ale aj samotní zamestnanci.

Kontaktujte nás

NÁŠ TÍM

Ing. Jan Donič, MBA
Ing. Jan Donič, MBA
Konateľ
Mgr. Adam Brecko
Mgr. Adam Brecko
časopis Bezpečná práca, šéfredaktor
Ing. Andrea Ležovičová
Ing. Andrea Ležovičová
časopis Bezpečná práca, koordinátor
Ing. Karol Habina
Ing. Karol Habina
Konateľ