• Milí čitatelia, ako nový predseda redakčnej rady odborného časopisu Bezpečná […]

  Continue reading
 • Continue reading
 • Continue reading
 • Milí čitatelia a široká odborná verejnosť, práve vyšlo prvé číslo […]

  Continue reading
 • Continue reading
 • Náš časopis momentálne nájdete na konferencii BOZP: Aktuálne otázky bezpečnosti […]

  Continue reading