by hsv_admin

Share

by hsv_admin

Share

Náš časopis momentálne nájdete na konferencii BOZP: Aktuálne otázky bezpečnosti práce. Medzinárodná konferencia Aktuálne otázky bezpečnosti práce je najväčšie a najprestížnejšie podujatie v oblasti BOZP na Slovensku s 34 ročnou tradíciou a zároveň národným podujatím v rámci kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“. Cieľom konferencie je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti dobrej praxe v oblasti BOZP a manažérstva rizík. Bližšie informácie o konferencií nájdete TU.