by hsv_admin

Share

by hsv_admin

Share

Radi by sme vás informovali, že náš časopis Bezpečná práca sa aktívne zúčastnil medzinárodnej konferencie BOZP – INCOBOZ 2023, ktorá sa konala 25. – 26. 5. 2023.

Táto konferencia je jedným z najvýznamnejších podujatí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kde sa stretávajú odborníci z celého sveta.

Naša účasť na konferencii bola veľmi úspešná. Predstavili sme niekoľko nových a relevantných tém v oblasti bezpečnosti pri práci a zdieľali sme najnovšie poznatky a trendy s ostatnými účastníkmi. Okrem toho sme mali možnosť diskutovať s významnými odborníkmi, obohatiť sa o nové perspektívy a naviazať cenné kontakty.

Veríme, že naša účasť na konferencii nám pomôže ešte lepšie slúžiť našim čitateľom a posilniť náš záväzok voči bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Tešíme sa na to, že vám budeme prinášať ešte viac hodnotných informácií a príspevkov na túto tému.

Ďakujeme vám za vašu podporu a dôveru v časopis Bezpečná práca.