by hsv_admin

Share

by hsv_admin

Share

Časopis Bezpečná práca nájdete dnes v Bratislave na konferencii “Zdravé pracoviská znižujú záťaž” organizovaný Národným inšpektorátom práce. Účastníci konferencie obdržali výtlačok časopisu. Ďakujeme za kladné ohlasy na náš plátok a dúfame, že sa jeho kvalita bude neustále zvyšovať.