by hsv_admin

Share

by hsv_admin

Share

Vážená odborná verejnosť,

dovoľujeme si Vás osloviť a ponúknuť účasť na 8. ročníku konferencie ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2022 , ktorý sa uskutoční v termíne 7. – 8. apríla 2022 v Grand hoteli Permon****, Podbanské.

Prihláška na konferenciu

Program konferencie

Pokyny na prihlásenie:

Prosím, prečítajte si organizačné pokyny:

 1. Vyplnenie prihlášky:
 1. Na prihláške uveďte meno, priezvisko a fakturačné údaje (na jednej prihláške môže byť viac osôb)
 2. Výšku účastníckeho poplatku a počtu (ak je nahlásený viac osôb)
 3. Typ zborníka o ktorý máte záujem
 4. Ubytovanie– uveďte typ izby, ak dve osoby na jednej izbe, uveďte izbu podľa typu uveďte „spolu“
 5. Stravovanie– Vám bude fakturovať SSTP spolu s účastníckym poplatkom. Vpisujte číselné hodnoty – výpočet sa doplní automaticky
 6. Takto vyplnenú prihlášku pošlite na adresu konferencie@ sstp.ska počkajte na úpravu e-mailu
 7. Po potvrdení prijatia prihlášky kontaktujte hotel a požiadajte o rezerváciu ubytovania
 1. Zrealizujte platbu za účastnícky poplatok a stravu:
 • Zálohové faktúry nevystavujeme (prihláška slúži ako podklad k platbe)
 • Číslo účtu je uvedené na prihláške
 • VS musí obsahovať: 12 + Vaše IČO
 1. Rezervácia ubytovania:
 1. Rezerváciu nahláste výlučne e-mailom na adrese: kongres@hotelpermon.sk
 2. E-mail musí obsahovať:
 • Informácie o tom, že idete na konferenciu SSTP
 • Počet osôb, ich mená, termín, typ izby, kto s kým bude na izbe
 • Fakturačné údaje na vystavenie zálohovej faktúry
 1. Platbu na základe zálohovej faktúry je potrebné zrealizovať neodkladne

Tieto informácie nájdete aj v programe, v časti „organizačné informácie“.

Zaslaním prihlášky dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR uverejnených na www.sstp.sk