NEMÁTE VYKONANÚ ÚRADNÚ SKÚŠKU NA TECHNICKÉ ZARIADENIA, ALEBO POTREBUJETE INÚ INŠPEKČNÚ ČINNOSŤ? POTREBUJETE CERTIFIKOVAŤ, ČI OVERIŤ ODBORNÚ SPÔSOBILOSŤ NA REVÍZNU ČINNOSŤ PRÁVNICKEJ, ALEBO FYZICKEJ OSOBY? POTREBUJETE SPRACOVAŤ NÁVOD NA OBSLUHU ZARIADENIA?

Kontaktujte nás a zabezpečíme Vám skúsených odborníkov s príslušnými oprávneniami tak, aby Vaše technické zariadenia  spĺňali najprísnejšie kritéria.

Certifikačný a inšpekčný orgán SR spĺňa požiadavky zákazníka v zmysle motta:
„Kvalitná služba – Najvyšší stupeň bezpečnosti – Spokojný zákazník“.

Poslaním spoločnosti Certifikačný a inšpekčný orgán SR, je poskytovať kvalitné služby spoločnostiam na akomkoľvek stupni vývoja. Držíme sa zásady, že úspech každej služby závisí od toho, akú hodnotu prinesie svojmu objednávateľovi.

Viac informácií