by hsv_admin

Share

by hsv_admin

Share

Dňa 26. – 27. mája sa redakčná rada časopisu Bezpečná práca zúčastnila medzinárodnej konferencie BOZP – INCOBOZ 2022, ktorá sa uskutočnila v prostredí kúpeľného mesta Bojnice. Na konferencií sme si vymenili skúsenosti a poznatky s kolegami z odbornej verejnosti z Českej a Slovenskej republiky.