by hsv_admin

Share

by hsv_admin

Share

Milí čitatelia, odberatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že k 1. 1. 2023 sa mení cena odborného časopisu Bezpečná práca na 7,00 € (výtlačok, vrátane DPH 20 %), ktorý vychádza na Slovensku už viac ako 30 ro- kov. V tejto mimoriadne náročnej spoločenskej a ekonomickej situácii chceme zachovať vysoký štandard kvality našich služieb, vrátane dostup- nosti, odbornosti, a profesionality pri príprave a vydávaní odborného časopisu Bezpečná práca. Aj naša spoločnosť čelí najprudšiemu a najzásadnejšiemu rastu vstupných nákladov v histórii vydávania časopisu. Prudký rast ceny energií, inflácia, ale aj nárast všetkých služieb nás však nútia pristúpiť k zmene ceny nášho ča- sopisu. Jedná sa o zásadné vonkajšie faktory, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Nereflektovať tento nárast prevádzkových nákladov v cene našich služieb ďalej nie je udržateľné. Navyše, naše služby chceme neustále vylepšovať a ďalej mo- dernizovať, a to bez úpravy ceny momentálne nie je možné.

Veríme že aj v tejto neľahkej situácii si udržíme našich verných odberateľov, ktorí nás ako jeden z mála odborných časopisov zameraných na problematiku BOZP na Slovensku aj naďalej pod- poria.

Pokiaľ nemáte záujem časopis ďalej odobe- rať, tak môžete zrušiť predplatné cez mailový kontakt na predplatne@slposta.sk, alebo na tel. čísle 02/54 41 80 91. Ak ste predplatné nezrušili, automaticky sa Vám obnovuje predplatné aj na ďalší rok.

Redakcia časopisu Bezpečná práca Vám praje krásne sviatky a veľa osobných a pracov- ných úspechov do nového roka 2023.