by hsv_admin

Share

by hsv_admin

Share

Milí čitatelia, odberatelia,

pozdravujeme Vás v novom čísle našeho odborného časopisu Bezpečná práca. V tomto čísle sa zameriavame na aktuálne témy, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Prvý článok sa zaoberá budovaním bezpečnostnej kultúry vo výrobnej spoločnosti. Bezpečnostná kultúra je dôležitým prvkom, ktorý prispieva k zlepšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. V článku sa venujeme tomu, ako budovať bezpečnostnú kultúru vo výrobe a ako ju udržiavať na vysokej úrovni.

Ďalší článok sa venuje Svetovému dňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa každoročne oslavuje 28. apríla. Tento deň nám pripomína dôležitosť bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku a upozorňuje na riziká, ktorým sú zamestnanci vystavení pri práci. V článku sa dozviete viac o histórii tohto dňa a o tom, ako ho môžete osláviť vo vašej firme.

Posledný článok sa zameriava na nové legislatívne návrhy na posudzovanie zdravotného rizika z fyzickej záťaže. V súvislosti s narastajúcim počtom pracovníkov, ktorí trpia zdravotnými problémami z dôvodu fyzickej záťaže, sú navrhované nové opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. V článku sa zameriavame na vybrané argumenty a najčastejšie otázky súvisiace s týmito novými legislatívnymi návrhmi.

Veríme, že tieto články vám poskytnú užitočné informácie a inšpiráciu pre vašu prácu v oblasti bezpečnosti práce. Prajeme vám príjemné čítanie a veľa úspe- chov vo vašej práci. Pokiaľ máte zaujímavý príklad z praxe, ktorý by ste chceli uverejniť v časopise,môžete ho poslať na adresu: adam.brecko@hsvision.sk