by hsv_admin

Share

by hsv_admin

Share

Nové číslo časopisu Bezpečná práca prináša nasledujúce témy:

UVÁDZANIE STROJOVÝCH ZARIADENÍ NA TRH A DO PREVÁDZKY

ODSTRAŇOVANIE AZBESTU PRI DOSTAVBE 3. A 4. BLOKU MOCHOVIEC

ZMENA ZVISLÉHO VÝSTRAŽNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, 1. ČASŤ

COVID TEST – NOVÝ OCHRANNÝ PROSTRIEDOK BOZP

JE ŠKOLENIE VO VIRTUÁLNEJ REALITE IBA HROU?

BEZPEČNÁ PRÁCA VO VÝŠKACH – KROK ZA KROKOM, 4. ČASŤ

Objednať časopis