by hsv_admin

Share

by hsv_admin

Share

Vážení čitatelia,

s radosťou vás vítam na stránkach nového vydania časopisu Bezpečná práca. Tento časopis sa už mnoho rokov venuje téme bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a tento mesiac vám opäť prinášame širokú škálu článkov a informácií, ktoré vám môžu pomôcť zlepšiť bezpečnosť vo vašom pracovnom prostredí.

Jedným z hlavných tém tohto čísla je certifikácia kyberbezpečnosti cloudových služieb podľa schémy EUCS. S rastúcou digitalizáciou a prenosom dát do cloudu je nutné zabezpečiť, aby tieto dáta boli v bezpečí pred hrozbami z internetu. Predstavíme Vám najnovšie trendy v oblasti kyberbezpečnosti a certifikácie, aby ste mohli lepšie ochrániť svoje firemné údaje.

Okrem toho sa v tomto čísle pozrieme na tému „Imerzívne vzdelávanie v oblasti BOZP pomocou virtuálnej reality.“ Virtuálna realita poskytuje jedinečné možnosti pre simuláciu rôznych pracovných situácií a cvičenia bezpečnosti. Zistíte, ako tento nástroj môže zvýšiť efektívnosť vašich školení a pomôcť vašim zamestnancom získať dôležité praktické skúsenosti bez reálneho rizika.

Nebudeme zabúdať ani na ďalšie témy, ktoré sú pre bezpečnosť a zdravie pri práci dôležité. Nájdete u nás rady pre bezpečné pracovné prostredie, informácie o legislatívnych zmenách a mnoho ďalších užitočných informácií.

Dúfam, že tento mesiacný časopis Bezpečná práca vám poskytne cenné poznatky a inšpiráciu pre zlepšenie bezpečnosti vo vašom pracovnom prostredí. Chceme byť vaším spoľahlivým partnerom v tejto dôležitej oblasti a stále sa snažíme prinášať vám články a rady, ktoré vám pomôžu udržať vašich zamestnancov v bezpečí.

Ďakujeme, že ste s nami a dôverujete nám vo vašom úsilí o bezpečnú prácu.