by hsv_admin

Share

by hsv_admin

Share

Milí čitatelia
a široká odborná verejnosť,

práve vyšlo prvé číslo časopisu Bezpečná práca v roku 2023. Nový rok nám prináša mnoho pracovných príležitostí a výziev.
Náš časopis pokračuje v prispievaní odborných článkov a dôležitých informácií zo sveta BOZP. V každom čísle časopisu budú zaujímavé rubriky
zo sveta inovácií v oblasti BOZP, ale aj odborné články týkajúce sa pracovného lekárstva. Vyberáme pre Vás prispievateľov, ktorí majú bohaté skúsenosti a dlhoročnú prax v odvetví a svojimi cennými radami radi prispejú k zníženiu úrazovosti na pracoviskách. Veríme, že sa Vám náš odborný časopis a zmeny, ktorými prešiel za rok 2022 páči a budete aj naďalej spokojnými odberateľmi. Avšak ako technológia postupuje, vytráca sa aj tlačový formát, časopisy a noviny už strácajú na svojej popularite a náklady na papierový formát stúpajú. My v redakcii sme si toho vedomí a usilovne pracujeme aj na digitálnej forme časopisu, ktorá bude spustená v tomto roku. Bližšie informácie o digitalizácií nášho odborného plátku sa dozviete v dohľadnej dobe. Aj napriek digitalizácií bude časopis aj naďalej vychádzať v tlačovej forme. Všetci členovia redakčnej budú radi za každý postreh, pripomienku alebo nápad, ktorý nám pomôže vylepšovať každým číslom časopis. Tieto pripomienky môžete adresovať

na adresu: adam.brecko@hsvision.sk.

Mgr. Adam Brecko