by hsv_admin

Share

by hsv_admin

Share

Vážení čitatelia,
je mi veľkou cťou privítať vás v najnovšom vydaní časopisu Bezpečná práca. Náš odborný
časopis je pre nás všetkých zdrojom cenných informácií a nápadov, ktoré nám pomáhajú
zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie a chrániť zdravie našich kolegov.
V tomto vydání Vám prinášame širokú škálu tém, ktoré sú aktuálne a dôležité pre bezpečnosť
a ochranu zdravia zamestnancov. Zároveň sme sa snažili priniesť vám pohľady odborníkov
a praktikov z rôznych oblastí.
V tomto čísle sa venujeme téme hasičov a ich výcviku na ohňových polygónoch. Je veľmi
dôležité neustále pripomínať, akú dôležitú úlohu zohrávajú tieto profesionálne jednotky
aj v našich pracoviskách a ako ich správny výcvik prispieva k rýchlejšej a efektívnejšej reakcii
v prípade požiarov a iných nebezpečných situácií.
Rovnako sme sa pozreli na situáciu úrazovosti v Slovenskej a Českej republike. Porovnanie
týchto dát nám umožňuje identifikovať trendy a oblasti, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť
a opatrenia, aby sme minimalizovali riziko úrazov a nehôd v pracovných prostrediach.
Nemenej dôležitou témou, ktorú sme sa rozhodli priblížiť, je školenie nácviku situácií s
aktívnym útočníkom. Bohužiaľ, s narastajúcimi hrozbami vo svete, je nevyhnutné, aby sme sa
pripravili na najhoršie scenáre a vedeli, ako konať v prípade krízovej situácie aj na pracovisku.
V neposlednom rade sme pre vás pripravili rozhovor s novým generálnym riaditeľom
Národného inšpektorátu práce. Jeho pohľad a skúsenosti nám môžu pomôcť lepšie
porozumieť súčasným výzvam a možným riešeniam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci.
V časopise Bezpečná práca nájdete aj prvé dva bezpečnostné plagáty z novej série –
Charakteristika kultúry bezpečnosti – grafický príbeh niekoľkých kľúčových
Dúfam, že tento výber článkov bude pre vás prínosný a inšpiratívny. Nezabúdajme, že
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú základnými piliermi každého prosperujúceho
pracovného prostredia.