by hsv_admin

Share

by hsv_admin

Share

Milí čitatelia a široká odborná verejnosť, časopis Bezpečná práca prešiel po mnohých rokoch niekoľkými zmenami. Pripravili sme si pre Vás novú, modernú a sviežu obálku, nové rubriky zamerané napríklad aj na bezpečnosť práce v kybernetickom priestore, novinky v oblasti ochrany pred požiarmi, rubriku pre oblasť vyhradených technických zariadení a žiaľ, vzhľadom na momentálnu situáciu, aj zabezpečovanie úloh civilnej ochrany pre zamestnancov z pohľadu zamestnávateľa. Zároveň Vám budeme prinášať informácie a kampane z medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prípadne ak sa chcete podeliť s nami o Vaše skúsenosti z praxe, novinky ktoré ste zaviedli do praxe vo vašej spoločnosti, prípadne máte záujem odprezentovať svoju spoločnosť, ktorá dosiahla pozitívne výsledky v oblasti BOZP, môžete nám napísať.

Budeme veľmi radi za každý postreh, pripomienku alebo nápad, ktorý nám pomôže vylepšovať každým číslom časopis. Tieto pripomienky môžete adresovať na adresu: adam.brecko@hsvision.sk.

V najnovšom čísle časopisu nájdete aj:

Zmena dopravného značenia: významné zmeny v dopravnom značení

Zabezpečovanie úloh civilnej ochrany zo strany zamestnávateľov v zmysle platných legislatívnych predpisov

Kybernetická bezpečnosť a aktuálne hrozby

Odstraňovanie azbestu pri dostavbe 3. a 4. bloku Mochoviec