by hsv_admin

Share

by hsv_admin

Share

Vážení odberatelia,

v najbližších dňoch Vám bude doručené nové číslo časopisu Bezpečná práca, ktorý prináša opäť zbierku zaujímavých článkov z problematiky BOZP a bezpečnosti práce. Júl a august sú mesiace, ktoré sa nesú v znamení vysokých teplôt, ktoré negatívne vplývajú na zamestnancov, obzvlášť na pracovníkov, ktorí sú vystavení priamemu slnečnému žiareniu alebo nemajú možnosť pracovať v klimatizovaných priestoroch. Tieto extrémne teploty môžu byť v mnohých prípadoch až fatálne. V tomto čísle nájdete odporúčania a zásady od Národného inšpektorátu práce, ktoré treba dodržiavať počas horúčav.

V tomto čísle časopisu nájdete aj článok od zahraničného autora, Ing. Jiřího Macíčka, náměstníka generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Česka, ktorý pre náš odborný časopis skompletizoval nové právne predpisy pre oblasť vyhradených technických zariadení v Českej republike. Máme za to, že práve poznávaním zahraničných trendov v BOZP môžeme zlepšiť úroveň bezpečnosti aj v Slovenskej republike. Ing. Macíček je zároveň aj členom redakčnej rady a veríme, že jeho odborné príspevky obohatia náš plátok o ďalšie cenné rady a skúsenosti z bezpečnosti na pracovisku v Českej republike.

Pevne veríme, že Vás články v tomto čísle časopisu zaujmú a poskytnú cenné rady pre Vás a Vašich zamestnancov. Pokiaľ máte zaujímavý príklad z praxe, ktorý by ste chceli uverejniť v časopise, môžete ho poslať na adresu: adam.brecko@hsvision.sk