by hsv_admin

Share

by hsv_admin

Share

Vážení čitatelia,
s veľkou radosťou Vám oznamujeme zrod nového čísla nášho časopisu Bezpečná práca. V treťom
vydaní v roku 2024 sme pre vás pripravili niekoľko dôležitých a zaujímavých tém, ktoré reflektujú
aktuálne výzvy a trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Začnime s článkom, ktorý sa zameriava na BOZP a sezónne práce. S príchodom teplejších
mesiacov sa mnohé firmy a organizácie pripravujú na zvýšenú pracovnú aktivitu, či už v
stavebníctve, poľnohospodárstve alebo turizme. V tomto článku sa dočítate, aké špecifiká a
riziká prináša sezónna práca a ako je možné efektívne chrániť zamestnancov pred
nebezpečenstvami, ktoré so sebou nesie.
Ďalším kľúčovým príspevkom sú nové legislatívne úpravy v ochrane zdravia pri práci s
expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým
faktorom. Táto téma je mimoriadne aktuálna a dôležitá pre všetkých, ktorí pracujú v prostredí,
kde sú vystavení týmto nebezpečným látkam. Naši odborníci analyzujú nové predpisy a
poskytujú návod, ako ich správne implementovať do praxe, aby sme zabezpečili maximálnu
ochranu zdravia pracovníkov.
V neposlednom rade sa venujeme aj problematike ochrany životného prostredia v oblasti
výstavby. V stavebníctve je ochrana životného prostredia neoddeliteľnou súčasťou plánovania a
realizácie projektov. V článku nájdete prehľad najnovších technológií a postupov, ktoré
pomáhajú minimalizovať negatívny dopad na životné prostredie, a zároveň zvyšujú efektivitu a
udržateľnosť stavebných prác.
Verím, že tieto témy vám poskytnú nielen cenné informácie, ale aj inšpiráciu na zlepšenie
pracovných podmienok vo vašej organizácii. Naším cieľom je prinášať vám aktuálne, odborné a
praktické rady, ktoré vám pomôžu vytvárať bezpečnejšie a zdravšie pracovné prostredie.
Ďakujeme vám za vašu vernosť a podporu.