by hsv_admin

Share

by hsv_admin

Share

Spoločná vízia, o.z. a spoločnosť BOZPO, s.r.o. organizuje 30. septembra 2022 workshop na tému: Zdvíhacie zariadenia.

Témy workshopu:

  • Zdvíhacie zariadenia – legislatíva, bezpečnosť prevádzky, odborné spôsobilosti a riziká pri prevádzke
  • Technická spôsobilosť zdvíhacích zariadení
  • Problematika evakuácie osôb z priestoru s obmedzeným prístupom

Bližšie informácie o workshope budeme čoskoro aktualizovať.