Project Description

V dňoch 24. – 28. júla 2019 sa konala 10. medzinárodná konferencia o bezpečnosti práce, aplikovaných ľudských faktoroch a ergonómii (AHFE 2019) v priestoroch Washington Hilton, Washington DC USA.

Päťdňová konferencia sa začala úvodnými prezentáciami, ktoré sa konali v dňoch 24. – 25. júla 2019 a ponúkli pokročilé úrovne pokrývajúce celé spektrum konferencie. Všetky paralelné prednášky, relácie a prezentácie sa konali 26. – 28. júla 2019 v jednotlivých sekciách v niekoľkých prednáškových miestnostiach.

Slovenská republika bola zastúpená v sekcii č. 37 s názvom New Trends of Development and Application of Risk Analyses Methods in the Strategy of Industry 4.0, kde moderátormi sekcie boli prof. Juraj Sinay a prof. Hana Pačaiová.

Počas konferencie sa venoval veľký priestor výskumným a aplikovaným témam ako aj prezentáciám aplikovanej praxe. Konferencia bola pre nás bohatým zdrojom cenných informácií najmä v oblasti BOZP.