Project Description

Zástupcovia združenia Spoločná vízia sa zúčastnili na expozícií vystavovateľov s oficiálnym názvom Korea Innovative Safety & Security Expo 2019, ktorá sa konala 25 – 27 Septembra v meste Goyang, Kórejská republika.

Výstava bola zameraná na oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Absolvovali sme množstvo B2B stretnutí s potencionálnymi partnermi, ktoré sme iniciovali my, tak aj samotní vystavovatelia. Počas 3 dní sme mali možnosť stretnúť sa s viacerými dodávateľmi.

V prvej časti stretnutí s vystavovateľmi  nám bol predstavený produkt, druhá časť stretnutia nám dala priestor na otvorené otázky. Expozícia vystavovateľov zahŕňala:

  • Systém predpovedí katastrof: technológia výskumu a vývoja na zníženie prírodných katastrof vrátane poškodenia vetrom, zemetrasenia, povodne
  • Protipožiarna ochrana: hasiace prostriedky a zariadenia, inteligentné systémy detekcie a varovania pred požiarom, systémy detekcie dymu,
  • Osobné ochranné pracovné prostriedky: pracovná obuv, systémy na zachytenie pádu, osobné systémy na ochranu pred nárazom, ochranné prilby, zariadenia na redukciu ozónu, bezpečnostné prilby, pracovné rukavice a iné
  • Bezpečnostné materiály