• Continue reading
 • Vážení odberatelia, v najbližších dňoch Vám bude doručené nové číslo […]

  Continue reading
 • Dňa 11.10.2022 sme sa zúčastnili v spolupráci s firmou BOZPO, […]

  Continue reading
 • Časopis Bezpečná práca nájdete dnes v Bratislave na konferencii “Zdravé […]

  Continue reading
 • Vážení odberatelia, v najbližších dňoch Vám bude doručené nové číslo […]

  Continue reading
 • Spoločná vízia, o.z. a spoločnosť BOZPO, s.r.o. organizuje 30. septembra […]

  Continue reading
 • Milí čitatelia a široká odborná verejnosť, po dvoch mesiacoch vychádza […]

  Continue reading
 • Dňa 26. – 27. mája sa redakčná rada časopisu Bezpečná […]

  Continue reading
 • Milí čitatelia a široká odborná verejnosť, časopis Bezpečná práca prešiel […]

  Continue reading
 • Vážená odborná verejnosť, dovoľujeme si Vás osloviť a ponúknuť účasť na […]

  Continue reading